Welcome to visahub a immigration company

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65)
Maliye Bakanlığından: 31.12.2011 tarihli ve 28159 sayılı R.G.

15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004):
Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan    117,85
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan    128,80
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:
(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)    537,85
b)Bulundurma vesikaları    860,50
c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004)
Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri    21,00

3 Ocak 2012 Yonetici Tarafından Yazılmıştır.