Welcome to visahub a immigration company

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (6. Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO :  63)

15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) : Hususi Kanunu gereğince

verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

a) Avcı derneklerine dahil olanlardan 102,50 TL

b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan 112,00 TL

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) 467,70 TL

b)Bulundurma vesikaları 748,30 TL

c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek

ruhsatnameleri 18,30 TL

5 Ocak 2011 Yonetici Tarafından Yazılmıştır.