Welcome to visahub a immigration company

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

KULÜBÜMÜZÜN OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI
10.04.2016 PAZAR GÜNÜ SAAT 14:00 DE KULÜP LOKALİNDE
AŞAĞIDA YAZILI GÜNDEMLE YAPILACAKTIR.
İLK TOPLANTIDA YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA
İKİNCİ TOPLANTI 17.04.2016 PAZAR GÜNÜ
AYNI YER VE SAATTE YAPILACAKTIR.

GÜNDEM :
1. AÇILIŞ
2. DİVAN KURULU İÇİN 1 BAŞKAN, 1 BAŞKAN VEKİLİ VE 2 YAZMANIN SEÇİMİ
3. SAYGI DURUŞU
4. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE DENETLEME KURULU RAPORLARININ OKUNMASI
5. YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARININ GÖRÜŞÜLÜP AYRI AYRI İBRA EDİLMESİ
6. 01.01.2016 – 31.12.2016  YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI
7. DİLEKLER VE TEMENNİLER

11 Mart 2016 Yonetici Tarafından Yazılmıştır.